• Persoonlijk behandelplan
 • Natuurlijke resultaten
 • A glowy skin starts here, voor maar €59,-
 • Gratis parkeren
Home » Privacy policy

PRIVACY POLICY

is gewijzigd op 28 april 2018

_____________

 

Wij vinden dat u altijd moet weten welke gegevens wij over u verzamelen en hoe we die gebruiken, en dat u hierover op een betekenisvolle wijze controle kan uitoefenen. Omdat wij voortdurend streven naar transparantie, en als voorbereiding op de nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming die op 25 mei 2018 is ingegaan, werken we ons privacybeleid bij zodat u de beste beslissingen kunt nemen over de gegevens die u met ons deelt.

YONSKIN INSTITUUT, gevestigd aan Schoolweg 1 6991 EB Rheden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Contactgegevens:

Schoolweg 1
6991 EB Rheden
Telnr. 0264953109

info@yonskininstituut.nl

www.yonskininstituut.nl


YONSKIN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam- en achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • Overige, door u aan ons toevertrouwde informatie via het bericht/contactformulier dat u aan ons verzend;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
YONSKIN verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Resultaat foto's worden gemaakt en geplaatst op de website, natuurlijk gebeurt dit met uw toestemming (schriftelijk). De foto's worden zo geplaatst, dat de persoon niet herkenbaar is. Alleen het gebied dat wij willen laten zien (het resultaat), wordt aan de websitebezoekers getoond. Op de foto's wordt "YONSKIN" verwerkt. 
  (alleen de kleur van de wenkbrauwen, haar of huidskleur is soms zichtbaar op de foto's);

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yonskininstituut.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

YONSKIN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • YONSKIN  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om uw online afspraken in te plannen in ons afsprakensysteem Planetzelf. En zodat u hiervan een bevestiging en herinnering van de afspraak te kunnen ontvangen op uw e-mailadres. Zie de privacyverklaring van Planetzelf.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YONSKIN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. (Zolang u klant bij ons bent)

 

Het gebruik maken van online huidadvies/analyse op de website

De gegevens die u invult/beantwoord in de vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om u van dienst te zijn (u huidadvies terug te sturen). Op het moment dat we het huidadvies naar u hebben verzonden, verwijderen wij de gegevens die u toen in de  vragenlijst had ingevuld!

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer u een afspraak online inplant of als wij voor u een online afspraak inplannen, gebeurt dit in een online afspraaksysteem van Planetzelf. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Planetzelf. Dit houdt in dat zij niet op enige andere wijze gebruik zullen maken van uw persoonsgegevens. Lees hier de privacyverklaring van Planetzelf.
YONSKIN verkoopt verder uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

 

 

Website van derden

Aan onze website zijn drie websites gelinkt. Dit zijn:

 • Medex - www.medex.eu om u te linken naar uitgebreide informatie over onze huidverzorgingsproducten die wij gebruiken in ons instituut. U wordt pas naar deze website gelinkt, zodra u op de afbeeldingen bij webpagina "producten" klikt (zie de privacyverklaring van Medex);
 • Online afspraaksysteem Planetzelf. Wanneer u online afspraak wilt maken, wordt u gelinkt naar onze online afspraaksysteem bij Planetzelf. (zie de privacyverklaring van planetzelf).
 • Veiligtatoeerenenpiercen.nl deze is gelinkt bij de webpagina "microblading" om u makkelijker bij de website te laten komen en uw energie te besparen met het zoeken op internet om te controleren of wij vergunningswaardig.


Wij kunnen u garanderen dat deze drie websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees toch altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YONSKIN gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. YONSKIN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt om in de toekomst de website te kunnen verbeteren. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Met de analytische cookie houden wij statistieken bij over het gebruik van onze website, zoals het bij houden van hoeveel websitebezoekers onze website bezoekt, waar deze vandaan komen, via welk apparaat ze onze website bezoeken  en welke webpagina  het meest wordt bekeken. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. 

Ook maakt onze website  gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand, neem daarvoor contact op via info@yonskininstituut.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YONSKIN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@yonskininstituut.nl.
Huidinstituut Nouvelle heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • TLS (voorheen SSL)verbinding. Dit betekent dat wij over een beveiligde internetverbinding beschikken. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij dan ook hier publiceren.