• Persoonlijk behandelplan
 • Natuurlijke resultaten
 • A glowy skin starts here, voor maar €59,-
 • Gratis parkeren
Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

2020-2021

_____________


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen YONSKIN en een cliënt waarop het instituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken
De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan YONSKIN melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het instituut 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, echter geldt dit bij behandelingen die langer dan 30 minuten duren. 

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut komt, mag YONSKIN de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in  het instituut aan komen, kan YONSKIN de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Touch up microblading: Bij het eerste keer opzetten van de wenkbrauwen d.m.v. microblading betaalt de cliënt inclusief één touch up. Deze touch up vindt vervolgens plaats binnen 6-8 weken . De cliënt moet bij verhindering voor deze touch up zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan YONSKIN melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het instituut "de verloren tijd" in rekening brengen: € 20,50

Indien je niet verschijnt op de afspraak, korter dan 30 minuten (bijv. epileren, verven, harsen etc.) ontvangt u 1e waarschuwing. Als u op uw eerstvolgende afspraak weer niet verschijnt, nemen wij geen nieuwe afspraken meer aan.

 

3. Betaling
YONSKIN vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.

 

4.  Aanbiedingen/ kortingen

 • Aanbiedingen zijn niet geldig op stagiaire behandelingen;
 • Ook zijn aanbiedingen/acties niet geldig in combinatie met andere lopende acties;
 • 1 actie/aanbieding kan ingezet worden per behandeling.
 • Niet geldig op kennismakingsbehandeling
 • Niet geldig op exclusieve/tijdelijke behandelingen;
 • Niet geldig op losse modules;

 

 

 

5. Cadeaubonnen

 • Cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 • De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van één jaar na uitgifte. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden ingewisseld. U vindt de vervaldatum op de cadeaubon.
 • Cadeaubonnen uitgegeven door YONSKIN zijn uitsluitend inwisselbaar voor behandelingen/producten.
 • Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt voor nog niet betaalde behandelingen/producten.
 • Mocht uw behandeling/product hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de cadeaubon, dan dient u dit verschil te betalen.
 • Het is niet toegestaan de cadeaubon te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubon wordt ontzegd.

 

6. Garantie
YONSKIN geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door YONSKIN geadviseerde producten heeft gebruikt
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Gebruikte/geopende Medex product(en) (YONSKIN) worden niet geaccepteerd. Indien de cliënt gevoelig/allergisch is, binnen 7 dagen retourneren (dus het product is geopend en gebruikt). De cliënt krijgt 50% van het betaalde bedrag terug.  

7. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking via de mail info@yonskininstituut.nl gemeld worden aan de eigenaar van het instituut en de behandelende schoonheidsspecialiste. Het instituut moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal het instituut de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

8. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in het instituut behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft YONSKIN het recht de cliënt de toegang tot het instituut te weigeren onder opgaaf van redenen.